Rubiks kub inspirerat USB-minne

Har alltid gillat Rubiks kub även om jag nog inte var så bra på att lösa den – det är ett tag sedan jag provade. Nu har det dock kommit ut ett USB-minne som har inspirerats av detta pusselfenomen. Mini IQ Cube består av tre kuber varav en som rör sig, och det på grund av att den styr mekanismen som skjuter ut och in USB-kontakten.

Minnet finns i storlekarna 2 GB (17 dollar), 4 GB (19 dollar) och 8 GB  (32 dollar) och kan köpas hos Brando.

VIA: technabob

Arkiv

Andra bloggar